Bašić (Serbia), I., & Uzelac (Serbia), A. 2018 May 30. Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:1