Ranđelović (Serbia), Milan. " Захиде Баџи: један пример суфијске мистике из османског Ниша" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (30 May 2018)