Ranđelović (Serbia), Milan. " Захиде Баџи: један пример суфијске мистике из османског Ниша." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.1 (2018): 139-154. Web. 27 May. 2022