Ranđelović (Serbia), M. (2018). Захиде Баџи: један пример суфијске мистике из османског Ниша. Гласник Етнографског института САНУ, 66(1), 139-154. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/273