RANĐELOVIĆ (SERBIA), Milan. Захиде Баџи: један пример суфијске мистике из османског Ниша. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 139-154, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/273>.
Датум приступа: 24 may 2022