Amedoski (Serbia), Dragana. " Османска жена на Централном Балкану између стереотипа и стварности (16-18. век)" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (30 May 2018)