Amedoski (Serbia), Dragana. " Османска жена на Централном Балкану између стереотипа и стварности (16-18. век)." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.1 (2018): 119-137. Web. 25 May. 2024