Amedoski (Serbia), D. 2018 May 30. Османска жена на Централном Балкану између стереотипа и стварности (16-18. век). Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:1