Malinov (FYR Macedonia), Zorančo. " Утицај српске етнолошке научне мисли на развој македонске етнологије" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (30 May 2018)