Malinov (FYR Macedonia), Zorančo. " Утицај српске етнолошке научне мисли на развој македонске етнологије." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.1 (2018): 101-116. Web. 24 May. 2022