Malinov (FYR Macedonia), Z. 2018 May 30. Утицај српске етнолошке научне мисли на развој македонске етнологије. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:1