Malinov (FYR Macedonia), Z. (2018). Утицај српске етнолошке научне мисли на развој македонске етнологије. Гласник Етнографског института САНУ, 66(1), 101-116. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/271