MALINOV (FYR MACEDONIA), Zorančo. Утицај српске етнолошке научне мисли на развој македонске етнологије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 101-116, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/271>.
Датум приступа: 27 may 2022