Válka (Czech Republic), Miroslav, I Pospíšilová (Czech Republic), Jana. " Антропогеографски метод и његово место у развоју чешке/чехословачке етнологије" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (30 May 2018)