Mitrović (Serbia), Katarina. " Сребрица Кнежевић: оквир научног и наставног бављења етнологијом и антропологијом" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (20 May 2030)