Mitrović (Serbia), Katarina. " Сребрица Кнежевић: оквир научног и наставног бављења етнологијом и антропологијом." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.1 (2018): 73-88. Web. 21 Mar. 2023