Mitrović (Serbia), K. 2030 May 20. Сребрица Кнежевић: оквир научног и наставног бављења етнологијом и антропологијом. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:1