Rašić (Serbia), Miloš. " Оливера Младеновић и народне игре у контексту српске етнологије" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (30 May 2018)