Rašić (Serbia), Miloš. " Оливера Младеновић и народне игре у контексту српске етнологије." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.1 (2018): 53-72. Web. 25 May. 2022