Rašić (Serbia), M. 2018 May 30. Оливера Младеновић и народне игре у контексту српске етнологије. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:1