Lukić Krstanović (Serbia), Miroslava. " Научне политике и истраживачки ентитети у историјској ауторефлексији: Етнографски институт САНУ" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (30 May 2018)