Lukić Krstanović (Serbia), Miroslava. " Научне политике и истраживачки ентитети у историјској ауторефлексији: Етнографски институт САНУ." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.1 (2018): 11-32. Web. 22 May. 2022