Lukić Krstanović (Serbia), M. 2018 May 30. Научне политике и истраживачки ентитети у историјској ауторефлексији: Етнографски институт САНУ. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:1