(Serbia), Vesna. " Promene аntropoloških pаrаdigmi u zemljаmа jugoistočne Evrope – izаzovi, prаvci i predlozi rаzvojа jedne nаuke." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 63.2 (2015): 495-497. Web. 25 May. 2022