(Serbia), V. 2027 May 20. Promene аntropoloških pаrаdigmi u zemljаmа jugoistočne Evrope – izаzovi, prаvci i predlozi rаzvojа jedne nаuke. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 63:2