Luković, Miloš. " To sem čuła na vlastní oči… Tradiční vyprávění na nedašovskěm Závrší." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 63.2 (2015): 481-484. Web. 27 May. 2022