Luković, M. 2018 May 27. To sem čuła na vlastní oči… Tradiční vyprávění na nedašovskěm Závrší. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 63:2