(Serbia), Vesna. " Predanje i/ili tradicija u novijoj bogoslužbenoj muzici Srpske crkve?." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 63.2 (2015): 433-450. Web. 30 Nov. 2023