(Serbia), Marta M.. " Uloga arhitekte Nikole Dobrovića na implementaciji savremenih urbanističkih i arhitektonskih teorija i poetika u institucionalno planiranje urbanog razvoja Beograda: Prilog sagledavanju i tumačenju „Dobrovićevog Generalštaba“ u kontekstu vizije „Velikog" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 63 Број 2 (27 May 2018)