(Serbia), Marta M.. " Uloga arhitekte Nikole Dobrovića na implementaciji savremenih urbanističkih i arhitektonskih teorija i poetika u institucionalno planiranje urbanog razvoja Beograda: Prilog sagledavanju i tumačenju „Dobrovićevog Generalštaba“ u kontekstu vizije „Velikog." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 63.2 (2015): 411-431. Web. 7 Oct. 2022