(Serbia), M. (2018). Uloga arhitekte Nikole Dobrovića na implementaciji savremenih urbanističkih i arhitektonskih teorija i poetika u institucionalno planiranje urbanog razvoja Beograda: Prilog sagledavanju i tumačenju „Dobrovićevog Generalštaba“ u kontekstu vizije „Velikog. Гласник Етнографског института САНУ, 63(2), 411-431. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/256