(SERBIA), Marta M. Vukotić Lazar. Uloga arhitekte Nikole Dobrovića na implementaciji savremenih urbanističkih i arhitektonskih teorija i poetika u institucionalno planiranje urbanog razvoja Beograda: Prilog sagledavanju i tumačenju „Dobrovićevog Generalštaba“ u kontekstu vizije „Velikog. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 411-431, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/256>.
Датум приступа: 07 oct. 2022