(Serbia), Ivan. " Између поноса и срама. Антрополошка анализа наратива о ‘Паради поноса’ у савременој Србији" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 63 Број 2 (27 May 2018)