(Serbia), Ivan. " Између поноса и срама. Антрополошка анализа наратива о ‘Паради поноса’ у савременој Србији." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 63.2 (2015): 351-367. Web. 25 May. 2022