(Serbia), I. 2018 May 27. Између поноса и срама. Антрополошка анализа наратива о ‘Паради поноса’ у савременој Србији. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 63:2