(Serbia), I. (2018). Између поноса и срама. Антрополошка анализа наратива о ‘Паради поноса’ у савременој Србији. Гласник Етнографског института САНУ, 63(2), 351-367. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/251