(Italy), Piero. " Изградња нације и међународна солидарност. Разматрања о Балкану у италијанским републиканским размишљањима у 19. веку" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 63 Број 2 (20 May 2027)