(Italy), Piero. " Изградња нације и међународна солидарност. Разматрања о Балкану у италијанским републиканским размишљањима у 19. веку." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 63.2 (2015): 337-347. Web. 8 Dec. 2021