(Italy), P. 2027 May 20. Изградња нације и међународна солидарност. Разматрања о Балкану у италијанским републиканским размишљањима у 19. веку. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 63:2