(Italy), P. (2027). Изградња нације и међународна солидарност. Разматрања о Балкану у италијанским републиканским размишљањима у 19. веку. Гласник Етнографског института САНУ, 63(2), 337-347. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/250