(ITALY), Piero Pasini. Изградња нације и међународна солидарност. Разматрања о Балкану у италијанским републиканским размишљањима у 19. веку. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 337-347, may 2027. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/250>.
Датум приступа: 29 june 2022