(Sweden), Jelena. " Значај недавне српске ратне прошлости на перцепцију идентитета младих људи" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 63 Број 2 (27 May 2018)