(Sweden), Jelena. " Значај недавне српске ратне прошлости на перцепцију идентитета младих људи." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 63.2 (2015): 317-336. Web. 23 May. 2022