(Sweden), J. 2018 May 27. Значај недавне српске ратне прошлости на перцепцију идентитета младих људи. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 63:2