(Serbia), Jadranka. " Свакодневно одевање Горанки у Београду – између традицијских и савремених културних пракси" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 63 Број 2 (27 May 2018)