(Serbia), Jadranka. " Свакодневно одевање Горанки у Београду – између традицијских и савремених културних пракси." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 63.2 (2015): 303-316. Web. 28 Jan. 2023