(Serbia), S. 2018 May 22. Socijalna kultura u ogledalu materijalne. Nove knjige Instituta za etnologiju Slovačke akademije nauka (I). Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 63:3