Vukotić Lazar (Serbia), Marta, I Milašinović Marić, Dijana. " Лимитирана креативност: Жене у српској архитектури од почетка 20. века до данас" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 65 Број 2 (20 December 2020)