Vukotić Lazar (Serbia), M., & Milašinović Marić, D. 2020 Dec 20. Лимитирана креативност: Жене у српској архитектури од почетка 20. века до данас. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 65:2