Trubarac Matić (Serbia), Đorđina. " Функционално сагледавање обредног окретања на витлу у Срба" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 65 Број 2 (20 December 2017)